Geri Dön

KVKK Whatsapp Uygulaması Bilgilendirme

 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞİKİN WHATSAPP UYGULAMASI BAŞVURU HATTI BİLGİLENDİRME METNİ

 

Mustafakemalpaşa Belediyesi Whatsapp destek ve çözüm hattına hoş geldiniz.

Kişisel Verilerin korunması Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak en önemli önceliklerimiz arasındadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında bu aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Belediyemize Whatsapp kurumsal hesabından erişmeniz ile kişisel verileriniz otomatik sistemler vasıtasıyla kaydedilecek ve kamu hizmeti gerekleri, kişilerin huzur ve sükunu, güvenlik önlemleri ile yürürlükteki mevzuat uyarınca Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından işlenecektir. Ayrıca Whatsapp uygulaması yurtdışı menşeli bir uygulama olduğundan görüşmeye devam etmeniz halinde verileriniz yurtdışına aktarılmış olacaktır. Bu işleme rızanız olmadığı takdirde lütfen mesaj göndermeyiniz.

Diğer iletişim Şeçenekleri;

a-Belediyemize 444 3 815 numaralı Mustafakemalpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi Hattı üzerinden,

b- Hamzabey Mh. Garaj Sok. No:22-26 adresindeki Belediye Başkanlığı Halka İlişkiler Müdürlüğüne,

c- halklailiskiler@mustafakemalpasa.bel.tr uzantılı elektronik posta adresine göndereceğini e-posta mesajıyla başvurabilirsiniz.

Bu bilgilendirme metni çercevesinde kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı olarak işlenmekte ve gerektiğinde Belediyemiz tarafından hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına  aktarılabilmektedir.

Belediyemiz olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz. Kanun’un 12. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerinizin Belediyemiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’un 11.maddesi uyarınca: kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinizin işlenme amacını ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçünçü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini takep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeblerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; işlenen verilerin munhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Daha detaylı bilgi için www.mustafakemalpasa.bel.tr internet sayfamızda yer alan politika ve bilgilendirme metinlerini inceleyebilirsiniz.

Bilgilerinize Sunarız.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanlığı