Geri Dön

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak uygulamakta olduğumuz “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak ve çevre kirliliğini önleyerek gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla;

     1. Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi;

     2. Yürürlükte bulunan tüm yasal gereklilikleri uymayı;

     3. Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi;

     4. Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi;

     5. Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı;

     6. Tüm İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi;

     7. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlemeyi;

     8. Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi;

     9. Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini;

   10. Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını;

   11. İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir biçimde yönetmeyi;

   12. Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı;

   13. Bu İSG politikası kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek;

   14. Politikaları sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmek;

   15. İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt eder.

Kurum çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.