Geri Dön

Etik Komisyon

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

 • Halka hizmet bilinci

 • Hizmet standartlarına uyma

 • Amaç ve misyona bağlılık

 • Dürüstlük ve tarafsızlık

 • Saygınlık ve güven

 • Nezaket ve saygı

 • Yetkili makamlara bildirim

 • Çıkar çatışmasından kaçınma

 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

 • Savurganlıktan kaçınma

 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

 • Mal bildiriminde bulunma

 

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Komisyonu Kuruluşu

 

        25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince; Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’nın 10.08.2021 tarihli ve  11830 sayılı yazısı ile Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

        Belediyemiz bünyesinde görev yapmak üzere 10.08.2021 tarihli ve 11830 sayılı yazı ile Belediyemiz Başkan Yardımcısı Erol PEKTEZ Başkanlığında, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet BALIM, Mali Hizmetler Müdürü Sema PAMUK’ tan müteşekkil Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

Etik Komisyon Üyeleri:

 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

İLETİŞİM

Emnanım ARGIN

Başkan Yardımcısı

Başkan

444 3 815 (Dahili:1105)

Ahmet BALIM

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Üye

444 3 815 (Dahili:1700)

Sema PAMUK

Mali Hizmetler Müdürü

Üye

444 3 815 (Dahili:1300)


Etik Komisyonu Görevleri:

 

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmak.

 • Etik uygulamaları değerlendirmek.

Etik Mevzuatı

 

 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Türkçe Metin)

 • 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (English)

 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Türkçe Metin)

 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (English)

 • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011/1)

 • 5176 Sayılı Kanun''un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi''nin İptal Kararı (Türkçe)

 • 5176 Sayılı Kanun''un 5. maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili Anayasa Mahkemesi''nin İptal Kararı (İngilizce)

 • Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

 • Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2007/1)

 • Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelge (2008/1)

 • 24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı (2008/2)

 

Faaliyet Raporları
 

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 


Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 

 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 • Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

                                                                                                                  İmza
Adı ve Soyadı     :  
Unvanı                :
Görev Yeri          :
Sicil No              :